maraki ilˇlustraciķ
com està feta la nora?
Una pel·lícula animada té 12 imatges per segon, per omplir minuts d'animació es pot jugar amb les repeticions i
altres truquets del programa Flash.

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |